Μέλη συλλόγου γονέων

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φωτιάδου Ιωάννα Πρόεδρος 6980137283  

 

Λήξη θητείας Δ.Σ.:

Δεκέμβριος

2015

Βελέντζας Γιάννης Αντιπρόεδρος 6973333072
Αραπάκη Αντωνία Γραμματέας 6977770637
Αλεξίου Σπύρος Ταμίας 6932369112
Κουτσιμανή Μαρία Μέλος 6972287100
Κουτσού Αναστασία Μέλος 6989295807
Τσέλιου Σαλώμη Μέλος 6989369997