Αρχείο κατηγορίας Μαθητικό συνέδριο

Παρουσίαση εργασίας στο μαθητικό συνέδριο

Οι μαθητές της Στ τάξης συνεργάστηκαν και σχεδίασαν σε 3 διαστάσεις  μία μολυβοθήκη με το έμβλημα της Πόλης της Βέροιας. Η μολυβοθήκη έχει πρακτική σημασία και αναδεικνύεται και το σύμβολο της πόλης μας.

—Το έμβλημα της πόλης της  Βέροιας  αποτελείται από δύο όψεις νομισμάτων. Στη μία υπάρχει η χρυσή λάρνακα και στην άλλη ο Φίλιππος Β΄, πατέρας του Μέγα Αλεξάνδρου.

—Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing), είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού.

—Πολλοί θεωρούν, ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποτελέσει μία «νέα βιομηχανική επανάσταση» και θα φέρει αποκέντρωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Το τελικό αποτέλεσμα το παρουσίασαν με επιτυχια στο 14ο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής και αναρτάται το βίντεο!