Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις συλλόγου γονέων

Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στο χώρο του σχολείου μας, σε ενημερωτική συνάντηση ? συζήτηση με θέμα, «Ανάλαβε Δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο», με ομιλήτρια την Εκπαιδευτικό Πληροφορικής του Σχολείου μας, Δελιοπούλου Μαρία, στο πλαίσιο δράσεων για την Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.

phpThumb_generated_thumbnail

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη 2015-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης θα πραγματοποιηθούν  από 2 μέχρι 19 Ιουνίου 2015

τα δε απαιτούμενα  δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση (θα δοθεί από το σχολείο)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
  1. Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών-τριών θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τη σχολική μονάδα και δεν θα προσκομισθούν από τους γονείς
  2. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται προσκομίζοντας τα έγγραφα επίσημα μεταφρασμένα χωρίς δέσμευση ημερομηνίας έκδοσης σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού ή εγγραφή μπορεί να γίνει με ληξιαρχική πράξη γέννησης
 3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια
 4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (θα σας δοθεί υπόδειγμα από τη σχολική μονάδα – κατάθεση ως τέλος Σεπτεμβρίου) *   

Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης σύμφωνα με την Φ.6/311/79278/Γ1/21-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ καταργούνται.

 1. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.  (Απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, Μισθωτήριο Συμβόλαιο κλπ.)
 2. Βεβαίωση φοίτησης σε νηπιαγωγείο
  1. των μαθητών που φοίτησαν στο 5ο Νηπιαγωγείο Βέροιας θα μας δοθούν υπηρεσιακά από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου
  2. «Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Διευθυντή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΘΕΜΑ: « Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή»

 Ενόψει της έναρξης εγγραφών των μαθητών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και την Α΄ τάξη του Δημοτικού για το νέο σχολικό έτος 2015-2016 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προτιθέμεθα να προγραμματίσουμε στη Μονάδα Υγείας Βέροιας στο Τμήμα Εμβολίων ραντεβού (για κάθε Παρασκευή του μήνα Ιουνίου). Θα γίνεται  συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή μετά από παιδιατρική εξέταση και έλεγχο του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού για τα προβλεπόμενα εμβόλια, από το προσωπικό του Τμήματος Εμβολίων (παιδίατρος, επισκέπτρια υγείας, νοσηλεύτρια).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τα ραντεβού θα κλείνονται αποκλειστικά στο Τμήμα Εμβολίων μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και με την προσκόμιση των κάτωθι:

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (εις τριπλούν)
 2. Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης
 3. Βιβλιάριο εμβολίων

 Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο Τμήμα Εμβολίων: 23310-71954 και στο ΠΕΔΥ Μ.Υ. Βέροιας 23310-21863, 23310-24661, 23310-22332

Η Παιδίατρος                                               Ο Υπεύθυνος της Μονάδος Υγείας

Παπαγιάννη Αγγελική                                Θεοδωρίδης Δημήτρης

Λειτουργία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄Βαθμίδας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας έχει αναγγείλει τη λειτουργία του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής για το νέο σχολικό έτος 2015-16. Πιστεύουμε πως η λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου έρχεται να καλύψει ένα κενό  και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους μαθητές. Το σχολείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο της πρώην ΕΠΑΣ στο Εργοχώρι Βέροιας.

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και του Α’ κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης.

Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου, της Α’ ή Β’ τάξης του γυμνασίου μετά από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ. Η φοίτηση διαρκεί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη.

Περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’, και Ε’ και είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σχολείο αυτό εκτός από το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας εφαρμόζεται και πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και είναι κάτοχοι Πτυχίου Α? Κύκλου σπουδών του ΤΕΕ, με επαγγελματικά δικαιώματα κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, στην ίδια ειδικότητα, στη Γ’ ΕΠΑΛ ή στη Γ’ τάξη των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β? Βαθμίδας. Εάν αλλάξουν ειδικότητα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Β΄ ΕΠΑΛ ή στην Α΄ Τάξη των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας (62346/Γ2/01-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ).

Εδώ θα βρείτε το ενημερωτικό Φυλλάδιο για το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.   ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διατροφή μαθητών κατά την περίοδο των εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΖΗΝ

Εξετάσεις: η διατροφή της επιτυχίας!

Παρόλο που συχνά αναφέρεται πως «χωρίς διάβασμα δεν γίνεται τίποτα» υπάρχουν αρκετοί άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του μαθητή, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όσο και στις τελικές εξετάσεις. Ακόμα και όταν υπάρχει μια καλή διατροφική κατάσταση στο άτομο, ορισμένες πτυχές της δίαιτας μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία του μαθητή. Αυτές σχετίζονται τόσο με τις γευματικές συνήθειες όσο και με την πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών.

Με αφορμή, λοιπόν, την περίοδο των εξετάσεων, η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ παραθέτει τις σημαντικότερες διατροφικές πρακτικές, που μπορούν να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της σχολικής απόδοσης των μαθητών και να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους στις εξετάσεις.

diatrofi-exetaseis_1Η καθημερινή κατανάλωση πρωινού αλλά και η καλή κατανομή των υπόλοιπων γευμάτων ασκούν σημαντική επίδραση στην πνευματική απόδοση. Το πρωινό σχετίζεται άμεσα με τη γνωσιακή λειτουργία και την πνευματική απόδοση, καθώς παρέχει γλυκόζη στον εγκέφαλο, το μόνο όργανο που εξαρτάται αποκλειστικά από την παροχή γλυκόζης. Οι μαθητές που καταναλώνουν πρωινό έχουν καλύτερη μνήμη, βελτιωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, η συστηματική λήψη πρωινού μειώνει το άγχος, το οποίο είναι συνήθως ιδιαίτερα αυξημένο την περίοδο των εξετάσεων, και παράλληλα βελτιώνει τη διάθεση.

Τα υπόλοιπα γεύματα δεν έχουν συνδεθεί μεμονωμένα με την πνευματική απόδοση των παιδιών. Παρόλα αυτά, μια ισορροπημένη δίαιτα, η οποία χαρακτηρίζεται από καλή κατανομή των υπόλοιπων γευμάτων (δύο κύρια γεύματα και κάποια ενδιάμεσα σνακ) μπορεί συνολικά να βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών σε όλα τα θρεπτικά συστατικά που εμπλέκονται στην γνωσιακή λειτουργία και να παρέχει γλυκόζη στο εγκέφαλο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για αυτό άλλωστε η περίοδος των εξετάσεων δεν ενδείκνυται για εφαρμογή κάποιας δίαιτας αδυνατίσματος ή πολύ περισσότερο για την εφαρμογή «ανορθόδοξων» ειδών δίαιτας.

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, όπως το ιώδιο, ο σίδηρος, το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη Β12 και τα ω-3 λιπαρά οξέα, με κρίσιμο ρόλο για την πνευματική απόδοση των μαθητών. Αναλυτικότερα έχει βρεθεί ότι παιδιά σχολικής ηλικίας με χαμηλά επίπεδα ιωδίου ή σιδήρου έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ γνωσιακής απόδοσης. Σχετικά με τις βιταμίνες Β, και συγκεκριμένα το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη Β12, φαίνεται πως επηρεάζουν την απόδοση κυρίως μέσω επιδράσεών τους στη μνήμη. Τέλος, τα ω-3 λιπαρά οξέα κατέχουν σημαντικό ρόλο για την καλή λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και σχετίζονται με την ανάπτυξη της ικανότητας προσοχής και επίλυσης προβλημάτων.

diatrofi-exetaseis_2Η συχνή κατανάλωση τροφίμων πλούσιων στα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά εξασφαλίζει την επαρκή πρόσληψή τους (για το ιώδιο: ψάρια, θαλασσινά και τρόφιμα εμπλουτισμένα σε ιώδιο, όπως το ιωδιούχο αλάτι, για τον σίδηρο: κρέας, πουλερικά, ψάρια, όσπρια, ξηροί καρποί και αβγά, για το φυλλικό οξύ: πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, εσπεριδοειδή και συκώτι, για τη Β12: κρέας, πουλερικά, ψάρια και αβγά και για τα ω-3 λιπαρά οξέα: λιπαρά ψάρια, όπως σαρδέλες, σκουμπρί, γαύρος, σολομός, και θαλασσινά, αλλά και ξηροί καρποί και σπόροι).

Τέλος, για την περίοδο των εξετάσεων σημαντικές είναι και άλλες συνήθειες στην καθημερινότητα του μαθητή. Η επαρκής ξεκούραση και ο ύπνος καλής ποιότητας από τη μια και η τακτική σωματική δραστηριότητα από την άλλη ?είτε με τη μορφή οργανωμένης άθλησης είτε με τη μορφή βόλτας ή παιχνιδιού? φαίνεται να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του άγχους και να μεγιστοποιούν την απόδοση των μαθητών.

Πηγή: EYZHN

——————————————————————————————

 Προς δημοσιογράφους, ΜΜΕ:

Το EYZHN είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τo Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

 Το πρόγραμμα Αξιολόγησης, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ, διενεργείται στα σχολεία με την ευγενική χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τη Nestl? Ελλάς.

 Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

Ιστότοπος: http://eyzin.minedu.gov.gr/

Ε-mail: media@eyzhn.edu.gr

Facebook

Newsletter

 

 

Δωρεάν κατασκήνωση για παιδιά ανέργων – χαμηλομισθών

Σας ενημερώνουμε εν αναμονή της προκήρυξης και των στενών χρονικών περιθωρίων ότι  το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγματοποιήσει φέτος το Πρόγραμμα “Διαμονής Παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις”   το οποίο θα καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού δικαιούχου για 15νθήμερη διαμονή στην κατασκήνωση.

Δικαιούχοι του Προγράμματος:

Γονείς χαμηλού εισοδήματος

α. Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένη εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ασφάλιση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)

β. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

ειδικότερα: :

α) γονείς με εισόδημα μέχρι 22000?, (έτος 2014)

β) εργαζόμενοι με πενήντα ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (έτος 2014),

γ) εργαζόμενες με πενήντα ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (έτος 2014),

δ) πενήντα ημερήσια επιδόματα τακτικής  (έτος 2014),

ε) πενήντα ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω α έως γ περιπτώσεις ,

στ) άνεργοι με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Η ημερομηνία υποβολής είναι από 14 έως 25 Μαΐου αποκλειστικά ηλεκτρονικά: www.oaed.gr για παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/1999 εως 14/6/2009

περισσότερα:

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ ΝΣΗ Α ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚ ΣΗΣ ΚΜ,

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Παιδικές κατασκηνώσεις:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 ΕΛΠΕ

Μέλη ΠΕΛΚ 2015

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΝ

Πραγματοποίηση Εκδήλωσης

DSC04497Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015 στις 6μμ στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου   12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα:

«Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να συνεργάζεται με τους άλλους!»

με ομιλήτρια την κ. Αναγνώστου Ειρήνη, Σχολική Ψυχολόγο και Αναπληρώτρια Προϊστάμενη ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ημαθίας.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για την 6η Μαρτίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με σκοπό την κινητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε μια  προσπάθεια αποτροπής φαινομένων βίας στα σχολεία.
Η κ. Αναγνώστου αρχικά στην εισήγηση της, αναφέρθηκε στη διαδικασία και το αποτέλεσμα της ένταξης και ενσωμάτωσης του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο, τη θέση του μέσα στο σύνολο και την κοινωνική του ταυτότητα. Μίλησε για τα συναισθήματα της παιδικής ηλικίας, τις συνέπειες αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται με τους φίλους, τους συμμαθητές και τα αδέλφια τους καθώς και τις αρχές που τις διέπουν. Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών.Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, όπου λύθηκαν οι απορίες και οι προβληματισμοί των παρευρισκομένων και δόθηκαν παράλληλα συμβουλές και πρακτικές τεχνικές.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων                                     Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόσκληση σε εκδήλωση

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ελάτε να μιλήσουμε?

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:

«Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να είναι χαρούμενο

και να συνεργάζεται με τους άλλους!»

Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015 στις 6μμ στο χώρο του δημοτικού σχολείου.

Ομιλήτρια η κ. Ειρήνη Αναγνώστου (Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη ΚΕΔΔΥ)

Μήνυμα του Χαμόγελου του Παιδιού

logoΑγαπητές καθηγήτριες, αγαπητοί καθηγητές,
Αγαπητοί γονείς
Και φυσικά αγαπητά παιδιά

 Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε το πιο ζεστό μας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δώσατε να στηρίξουμε φέτος τα Χριστούγεννα 3266 παιδιά. Συγκεκριμένα μέσα από την απλόχερη κίνηση σας να συγκεντρώσετε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης όλοι μαζί καταφέραμε να περάσουν όμορφες στιγμές 2947 παιδιά που στηρίζουμε με τις οικογένειες τους αλλά και 319 παιδιά που μένουν στα σπίτια του Συλλόγου μας.
Η τόσο σημαντική κίνηση σας κατάφερε να εξασφαλίσει το χριστουγεννιάτικο και όχι μόνο γεύμα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Πέρα από την ανάγκη μας όμως να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλουμε να εκφράσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια τους αλλά και θερμά συγχαρητήρια στους γονείς και εκπαιδευτικούς τους που τους έδειξαν το δρόμο της στήριξης και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Μένοντας πιστοί στα λόγια του ιδρυτή του Συλλόγου μας, Ανδρέα Γιαννόπουλου, «εάν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε».

IMG_1551-2

Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο αποκριάτικο χορό για του μαθητές του σχολείου στο κέντρο “ΑΚΡΟΠΟΛΗ” την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015  και ώρα 10;30.

Προσκλήσεις Θα υπάρχουν στη είσοδο.

affisa

Κοπή Βασιλόπιτας

BASILΤην Τρίτη 20 -1-2015,  πραγματοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα του σχολείου, η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας φρόντισε, όπως κάθε χρόνο, να μας εξασφαλίσει  βασιλόπιτες για κάθε τμήμα και για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ο τυχερός μαθητής από κάθε τμήμα κέρδισε ένα συμβολικό δώρο, κατάλληλο για την ηλικία του προσφορά του Συλλόγου Γονέων.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πρωτοβουλία και την προσφορά του και ευχόμαστε στους μαθητές μας και σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας υγεία,  προσωπική και οικογενειακή ηρεμία και τύχη για τη νέα χρονιά.

Ευχαριστήριο

Σχέδιο μαθητών.
Σχέδιο μαθητών.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ευχαριστούμε του γονείς των μαθητών, για την άμεση ανταπόκριση τους , στη προσπάθεια μας για την   συγκέντρωση τροφίμων. Η ενέργεια είχε ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, ώστε να μπορέσουμε  να καλύψουμε και να ενισχύουμε οικογένειες που είχαν ανάγκη τη βοήθεια μας,

Η προσπάθεια αυτή αποτέλεσε, μήνυμα ελπίδας, αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας από τους μικρούς μαθητές.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων                                                       Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Μήνυμα αγάπης

Σχέδιο μαθητών.
Σχέδιο μαθητών.

Ενόψει των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων η σχολική μονάδα σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου,  συγκεντρώνει τρόφιμα, σε μια προσπάθεια για να καλύψει και να ενισχύσει τις ανάγκες τόσο παιδιών, αλλά και οικογενειών.

Για κάποιες οικογένειες αυτές οι ημέρες είναι ημέρες  χαράς, για αρκετές άλλες όμως είναι περίοδος άγχους και αγωνίας για το πώς θα καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Η προσπάθεια ευελπιστούμε να αποτελέσει, μήνυμα ελπίδας, αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας.
Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν σε οικογένειες της περιοχής μας, την «Πρωτοβουλία για το παιδί» Ημαθίας, «Χαμόγελο του Παιδιού», Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Βέροιας

Διακοπές Χριστουγέννων

Αγαπητοί Γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψη των διακοπών των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα άρθρα 4, §§ 1.δ των Π. Δ 200 & 201 /1998 (ΦΕΚ 161Α), τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (Αρ. Πρωτοκόλλου Φ.7/ 953/ 198483/Δ1 / 5-12-2014/ΥΠΑΙΘ)

Η Σχολική Μονάδα Θα λειτουργήσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Σχολή Γονέων

Η Σχολική Μονάδα σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου δημοτικού Σχολείου Βέροιας λειτούργησε σχολή γονέων, μέσω προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ήταν διάρκειας  25 ωρών σε διάστημα 10 εβδομάδων το σχολικό έτος 2013- 14.

Η Σχολή Γονέων λειτουργεί και για το σχολικό έτος 2014- 15. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή από 19:30 έως 21:00 σε αίθουσα του ισογείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Συνέχεια ανάγνωσης Σχολή Γονέων