Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση

5ο 12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Ακροπόλεως 12
59131 Βέροια

Τηλέφωνο: 2331022038
Φαξ: 2331022038
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 5dimver@sch.gr, mail@5dim-veroias.ima.sch.gr

H Επικοινωνία με την Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 07:00 έως 13:15. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου, για να προγραμματίσετε συνάντηση με τον Διευθυντή. Η επικοινωνία  με εκπαιδευτικό του σχολείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σε συνδυασμό με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού το οποίο πρέπει να συμβουλευτείτε.

 Άμεση  ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πέραν των έντυπων ενημερωτικών σημειωμάτων και αυτών που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, υπάρχει η δυνατότητα για όσους γονείς επιθυμούν να τους ενημερώνουμε παράλληλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, γράφοντας στο θέμα τη λέξη [ΓΟΝΕΙΣ- ονοματεπώνυμο παιδιού-τάξη].  Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ενσωματώνονται με απόκρυψη για όλους τους παραλήπτες των μηνυμάτων (cc- ιδιαίτερη κοινοποίηση), θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της σχολικής ενημέρωσης και θα διαγραφούν με την αποφοίτηση των μαθητών από το σχολείο ή νωρίτερα κατόπιν σχετικού αιτήματος από την πλευρά των γονέων.