Αναστολή λειτουργίας σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

όπως ήδη γνωρίζετε, αποφασίστηκε η οριζόντια αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της χώρας, από την Τρίτη  μέχρι και τις 29 Μαρτίου.

Η διδασκαλία θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το (μεσημεριανό) πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν (14.10-17.20).