Λειτουργία σχολείου την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, καλησπέρα σας.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, τελευταία ημέρα λειτουργίας του σχολείου μας για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε στο Πρωινό Πρόγραμμα ούτε στο Ολοήμερο. Οι μαθητές/τριές μας θα προσέλθουν κανονικά στο σχολείο στις 08:15 για να παραλάβουν σε εσώκλειστο φάκελο τον έλεγχο Προόδου καθώς και τον Τίτλο Προόδου ή Σπουδών τους, να αποχαιρετήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς τους και στη συνέχεια μαζί με τις ευχές όλων μας για ένα Καλό Καλοκαίρι θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρησή τους, ως ακολούθως:

Οι Α΄ και Β΄ τάξεις στις 09:30.

Οι Γ΄ και Δ΄ τάξεις στις 09:35.

Οι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις   στις 09:40.

Η προσέλευση καθώς και η αποχώρηση των μαθητών/τριών μας την ημέρα αυτή θα γίνει με ευθύνη των Γονέων/Κηδεμόνων.

Καλό καλοκαίρι σε όλους και όλες!!!