Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2022-23

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, καλημέρα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας πραγματοποιείται την τρέχουσα περίοδο και συγκεκριμένα, από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2022.

Ο μαθητής μπορεί να διακόψει τη φοίτηση οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους γονείς/κηδεμόνες του ή λόγω μη προσέλευσης (συμπλήρωση 15 συνεχόμενων απουσιών).

Αιτήσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορούν να υποβληθούν και στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023, τον Σεπτέμβριο, ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Επισήμανση: Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι ετήσια. Συνεπώς απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για τους μαθητές/τριες που ήδη φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Για το σχολικό έτος 2022-23 θα γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις για εγγραφή και φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Όσοι Γονείς και Κηδεμόνες, επιθυμούν να παρακολουθήσει το παιδί τους το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμπληρώνουν και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Στους μαθητές/τριες που ήδη φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα δοθεί αίτηση για συμπλήρωση. Οι Γονείς/Κηδεμόνες που το παιδί τους δεν φοιτά στο Ολοήμερο πρόγραμμα και ενδιαφέρονται για την εγγραφή τους μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν, τη σχετική αίτηση που σας αποστέλλουμε. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κατά τη διάρκεια των εγγραφών για την Α΄ τάξη, συμπεριέλαβαν στην αίτηση εγγραφής για το Ολοήμερο Πρόγραμμα, τα παιδιά τους, μαθητές/τριες μεγαλύτερων τάξεων, δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση.

Ωράριο λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος:

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 (εφόσον το σχολείο έχει στελεχωθεί πλήρως και υπάρχουν οι διαθέσιμες ώρες), με δυνατή ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης και στις 15.00.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λειτουργίας Τμήματος Πρωινής Ζώνης (7.00 – 8.00 π.μ.), εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 10 εγγεγραμμένοι μαθητές.